XMicro jest modułem rozszerzającym system XDebata o możliwość sterowania przewodowym systemem nagłośnienia. Uczestnicy są wyposażeni w indywidualne, stacjonarne mikrofony i mogą zgłaszać chęć zabrania głosu. Program XMicro steruje  załączeniem/wyłączeniem poszczególnych mikrofonów.Ddodatkowe opcje systemu

  • XDebata - system wspomagania dyskusji i  głosowań
  • XRecorder - moduł rejestracji wypowiedzi w postaci plików dźwiękowych
Terminale do głosowania
Stacja nadawczo odbiorcza
Punkt mikrofonowy
Schemat systemu - podstawowy
Schemat systemu - rozbudowany
Korzysci płynące z zastosowania system:

Oszczędność czasu
Korzystanie z X Debaty to duża oszczędność czasu. Brak konieczności ręcznego zliczania głosów, zapisywania osób chcących wziąć udział w dyskusji czy też sporządzania raportów w istotny sposób wpływa na skrócenie czasu trwania obrad.

Automatyczna dokumentacja
System X-Debata umożliwia przygotowanie i prowadzenie obrad oraz rejestruje wszystkie informacje o ich przebiegu. Ponadto przebieg kolejnych punktów jest na bieżąco wizualizowany na ekranach monitorów lub za pomocą projektora multimedialnego na ekranie ściennym.

Bezpieczeństwo
Transmisja radiowa w trybie głosowania szyfrowana jest 128-bitowymi kluczami. Głosowania uwiarygodniane są w technologii challenge-response za pomocą indywidualnych bezpiecznych kodów ładowanych do terminali w procesie logowania. Procedura ta uniemożliwia manipulowanie przebiegiem sesji lub użycie nieautoryzowanych terminali.

Mobilność
Nieduże rozmiary modułów systemu umożliwiają spakowanie wszystkich jego elementów do niedużej walizki i przewiezienie w dowolne miejsce. Dzięki jego mobilności przeprowadzenie sesji wyjazdowej nie oznacza rezygnacji z komfortu użytkowania i utrzymania ciągłości rejestracji danych w systemie.

Komfort
Zastosowanie systemu X Debata w istotny sposób wpływa na poprawienie komfortu pracy przez usystematyzowanie i ujednolicenie sposobu prowadzenia obrad.
Prostota i intuicyjność obsługi, ergonomiczny kształt i czytelny układ klawiatury terminali do głosowania sprawiają, że korzystanie z systemu jest przyjemnością.