System do nagłośnienia
     

     XRecorder jest opcjonalnym modułem współpracującym z systemem XDebata, służącym do nagrywania przemówień uczestników spotkania w postaci cyfrowej (pliki dźwiękowe)
i archiwizowania nagranego materiału dźwiękowego.
Każda nagrana wypowiedź zostaje przypisana w systemie konkretnej osobie i konkretnemu tematowi dyskusji. Zaletą takiego składowania i indeksowania danych jest łatwość odnalezienia szukanego wystąpienia w przyszłości. Archiwizowane wystąpienia mogą być na życzenie klienta publikowane w firmowym intranecie dzięki czemu uprawnione osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu, będą mogły zapoznać się z interesującymi je wystąpieniami konkretnych osób bez konieczności odsłuchu bądź "przewijania" całego materiału.
Okno programu XDebata umożliwiające odsłuchiwanie nagranych wypowiedzi.Terminale do głosowania
Stacja nadawczo odbiorcza
Punkt mikrofonowy
Schemat systemu podstawowego
Schemat systemu rozbudowanego
Korzyści płynące z zastosowania systemu:

Oszczędność czasu
Korzystanie z X Debaty to duża oszczędność czasu. Brak konieczności ręcznego zliczania głosów, zapisywania osób chcących wziąć udział w dyskusji czy też sporządzania raportów w istotny sposób wpływa na skrócenie czasu trwania obrad.

Automatyczna dokumentacja
System X-Debata umożliwia przygotowanie i prowadzenie obrad oraz rejestruje wszystkie informacje o ich przebiegu. Ponadto przebieg kolejnych punktów jest na bieżąco wizualizowany na ekranach monitorów lub za pomocą projektora multimedialnego na ekranie ściennym.

Bezpieczeństwo
Transmisja radiowa w trybie głosowania szyfrowana jest 128-bitowymi kluczami. Głosowania uwiarygodniane są w technologii challenge-response za pomocą indywidualnych bezpiecznych kodów ładowanych do terminali w procesie logowania. Procedura ta uniemożliwia manipulowanie przebiegiem sesji lub użycie nieautoryzowanych terminali.

Mobilność
Nieduże rozmiary modułów systemu umożliwiają spakowanie wszystkich jego elementów do walizki i przewiezienie w dowolne miejsce. Dzięki jego mobilności przeprowadzenie sesji wyjazdowej nie oznacza rezygnacji z komfortu użytkowania i utrzymania ciągłości rejestracji danych w systemie.

Komfort
Zastosowanie systemu X Debata w istotny sposób wpływa na poprawienie komfortu pracy przez usystematyzowanie i ujednolicenie sposobu prowadzenia obrad.
Prostota i intuicyjność obsługi, ergonomiczny kształt i czytelny układ klawiatury terminali do głosowania sprawiają, że korzystanie z systemu jest przyjemnością.