XDebata jest kompleksowym systemem wspomagania dyskusji i przeprowadzania głosowań. XDebata stanowi połączenie bezprzewodowego systemu mikrofonowego z  systemem umożliwiającym oddawanie głosów za pomocą urządzeń do głosowania. Oprócz szybkości i bezbłędności zliczania głosów, XDebata oferuje także funkcje wspomagające zarządzanie kolejką osób oczekujących na zabranie głosu, rejestrujące przebieg dyskusji w postaci cyfrowych plików dźwiękowych oraz wspomagające udostępnianie przebiegu obrad w internecie.  Zastosowania systemu to między innymi obsługa sesji rady miasta, obrad komisji, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, kongresów, programów telewizyjnych, szkoleń, prezentacji itp. Zastosowane rozwiązania informatyczne i sprzętowe czynią system XDebata nowoczesnym narzędziem biznesowym, niezbędnym wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybkość, precyzja i przejrzystość przepływu i archiwizacji danych o przebiegu obrad.
Korzystanie z systemu nie tylko znacznie usprawnia pracę, ale również w istotny sposób wpływa na poprawienie jej komfortu poprzez usystematyzowanie i ujednolicenie sposobu prowadzenia obrad.

Możliwości  systemu w trybie wspomagania dyskusji:
 • realizacja  nagłośnienia z użyciem  mikrofonów bezprzewodowych wbudowanych w urządzenia do głosowania lub opcjonalnie sterowanie stacjonarnym systemem nagłaśniającym  w tym automatyczne załączanie i wyłączanie mikrofonów uczestnikom dyskusji
 • zarządzanie kolejnością osób oczekujących na zabranie głosu
 • przyjmowanie zgłoszeń uczestników do udziału w dyskusji w trybie zwykłym i uprzywilejowanym (VIP)
 • anulowanie zgłoszeń
 • sterowanie dyskusją przez przewodniczącego za pomocą terminala (w tym możliwość zablokowania głosu, zwiększenia lub zmniejszenia limitu czasowego etc.)
 • prezentacja informacji o przebiegu dyskusji (w tym : o osobach oczekujących na zabranie głosu, o czasie pozostałym na dokończenie wypowiedzi)  za pomocą projektora multimedialnego)
 • opcjonalnie rejestracja wypowiedzi uczestników sesji w postaci plików dźwiękowych w celu dokumentacji przebiegu debaty

Możliwości  systemu w trybie wspomagania głosowania:
 • przeprowadzanie jawnych i tajnych głosowań
 • bezstronne i bezbłędne zliczanie głosów
 • przyspieszenie procesu głosowania i podsumowania wyników
 • prezentacja wyników głosowania w ciągu kilku sekund po jego zakończeniu
 • rejestracja wyników przeprowadzonych głosowań z możliwością wydruku wyników głosowania


Ddodatkowe opcje systemu

 • XMicro - moduł sterowania systemem nagłośnienia
 • XRecorder - moduł rejestracji wypowiedzi w postaci plików dźwiękowych

Terminale do głosowania
Stacja nadawczo odbiorcza
Punkt mikrofonowy
Schemat systemu podstawowego
Schemat systemu rozbudowanegoKorzyści płynące z zastosowania systemu :

Oszczędność czasu
Korzystanie z XDebaty to duża oszczędność czasu. Brak konieczności ręcznego zliczania głosów, zapisywania osób chcących wziąć udział w dyskusji czy też sporządzania raportów w istotny sposób wpływa na skrócenie czasu trwania obrad.

Automatyczna dokumentacja
System XDebata umożliwia przygotowanie i prowadzenie obrad oraz rejestruje wszystkie informacje o ich przebiegu. Ponadto przebieg kolejnych punktów jest na bieżąco wizualizowany na ekranach monitorów lub za pomocą projektora multimedialnego na ekranie ściennym.

Bezpieczeństwo
Transmisja radiowa w trybie głosowania szyfrowana jest 128-bitowymi kluczami. Głosowania uwiarygodniane są w technologii challenge-response za pomocą indywidualnych bezpiecznych kodów ładowanych do terminali w procesie logowania. Procedura ta uniemożliwia manipulowanie przebiegiem sesji lub użycie nieautoryzowanych terminali.

Mobilność
Nieduże rozmiary modułów systemu umożliwiają spakowanie wszystkich jego elementów do walizki i przewiezienie w dowolne miejsce. Dzięki jego mobilności przeprowadzenie sesji wyjazdowej nie oznacza rezygnacji z komfortu użytkowania i utrzymania ciągłości rejestracji danych w systemie.

Komfort
Zastosowanie systemu XDebata w istotny sposób wpływa na poprawienie komfortu pracy przez usystematyzowanie i ujednolicenie sposobu prowadzenia obrad.
Prostota i intuicyjność obsługi, ergonomiczny kształt i czytelny układ klawiatury terminali do głosowania sprawiają, że korzystanie z systemu jest przyjemnością.