produkty
 
XDebata XDebata to system wspomagający  przeprowadzanie wszelkiego rodzaju obrad, dzięki któremu za pomocą bezprzewodowych terminali, uczestnicy  spotkania  mogą brać czynny udział w głosowaniach i dyskusji. XDebata ułatwia głosowanie, ponieważ oddanie głosu sprowadza się jedynie do wciśnięcia przycisku na terminalu, a w chwilę po głosowaniu dostępne są już jego wyniki. XDebata dokumentuje jednocześnie przebieg głosowań, zapewnia nieomylność oraz bezstronność w podliczaniu głosów.
System wspiera również prowadzenie dyskusji, w których uczestniczy duża liczba osób. Umożliwia obsługę kolejki osób, które zgłosiły chęć zabrania głosu, zarządza czasem przemówień, a także pozwala na wizualizację przebiegu spotkania za pomocą projektora multimedialnego.

BSG-Test
BSG-Test to urządzenie przeznaczone do testowania sterownika samochodowego

XTec to system monitorowania wielkości fizycznych (np. temperatury lub wilgotności) zbudowany w oparciu o bezprzewodowe urządzenia pomiarowe. System umożliwia monitorowanie i rejestrację  mierzonych wielkości w dużych obiektach (magazyny, hale fabryczne itp) bez konieczności instalacji okablowania strukturalnego . Dodatkowo dla każdego punktu pomiarowego można zdefiniować dopuszczalny zakres mierzonych wartości, którego przekroczenie powoduje wygenerowanie alarmu i powiadomienie operatora (np. poprzez wiadomość SMS)

   
people