BSG-Test
BSG-Test to urządzenie przeznaczone do testowania sterownika samochodowego, znanego jako Bordnetzsteurgereat (BSG). Zadaniem układu jest odwzorowanie obciążeń elektrycznych podłączanych do BSG w rzeczywistym samochodzie, zadawanie sygnałów wyjściowych, symulowanie uszkodzeń w tych obwodach i udostępnienie możliwości pomiaru odpowiednich wielkości elektrycznych.

Zakres zastosowań urządzenia:
    Układ ten może być używany samodzielnie, lub stanowić element zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego. W przypadku pracy samodzielnej, użytkownik ręcznie zadaje BSG stany wejściowe, przy użyciu przełączników umieszczonych na panelu czołowym, i obserwuje reakcje sterownika, która jest wizualizowana na panelu kontrolnym, za pomocą diod led. Użytkownik może dokonywać pomiarów napięć na poszczególnych wyjściach BSG oraz prądów płynących przez obciążenia podpięte do tych wyjść. Istnieje także możliwość symulowania zwarć poszczególnych wejść i wyjść BSG oraz przerw w obwodach obciążeń. Natomiast w przypadku pracy w ramach zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego, stany wejść BSG, stany zwarć oraz przerwy w obwodach są zadawane przez zewnętrzne układy sterujące podpięte do testera za pomocą odpowiedniego złącza harting. W trybie tym wartości napięć na poszczególnych wyjściach BSG i prądów płynących przez poszczególne obciążenia są doprowadzone do złącza na tylnej ścianie urządzenia celem dokonywania pomiarów przez zewnętrzne układy pomiarowe.


Konstrukcja urządzenia:
Urządzenie zostało zabudowane w szafie 19” (600x600mm) o wysokości 36U firmy AGMAR Telecom. Na wysuwanych półkach umieszczono poszczególne obciążenia i odpowiadające im układy sterująco-pomiarowe. Na drzwiach frontowych umieszczono: panel komutacyjny na którym użytkownik może dokonywać symulacji sytuacji awaryjnych (przerwa w obwodzie, zwarcie do “+” zasilania, zwarcie do “-” zasilania) oraz dokonywać pomiarów napięć i prądów. Pomiaru prądu dokonuje sie pośrednio, mierząc spadek napięcia na rezystorze pomiarowym włączonym szeregowo z danym obciążeniem. panel sygnalizacyjny, na którym umieszczono diody led których stan odpowiada stanom poszczególnym obciążeń. panel sterujący, za pomocą którego użytkownik może zadawać określony stany poszczególnym wejściom BSG. Do każdego wejścia przypisana jest dioda led, która sygnalizuje jego stan. Na tylnej ścianie umieszczono 3 złącza typu harting: złącze HanDD 108 pinów, przeznaczone do przyłączenia BSG. BSG jest przyłączane do testera za pomocą kabla wielożyłowego zwanego dalej Snake, zaopatrzonego na jednym końcu w zestaw złącz pasujących do BSG, a z drugiej strony w wielostykowe złącze harting. Po przez Snake płyną prądy zasilające i sterujące BSG, jak i prądy zasilające obciążenia (wypływające z BSG). Złącze HanDD 144 pinów, wykorzystywane podczas użytkowania urządzenia w ramach automatycznego stanowiska testowego. Do tego złącza doprowadzone są wszystkie sygnały pomiarowe z poszczególnych obciążeń. Złącze HanDD 216 pinów, wykorzystywane również podczas testów automatycznych, do zadawania stanów wejściowych oraz do symulacji określonych stanów awaryjnych w obwodach wyjściowych BSG. Ponadto na tylnej ścianie znajdują się wyprowadzenia magistrali CAN sterownika BSG (2 złącza DB9), oraz wyprowadzenia magistrali LIN (1 złącze DB9).