XTec

XTec to system monitorowania wielkości fizycznych (np. temperatury lub wilgotności) zbudowany w oparciu o bezprzewodowe urządzenia pomiarowe. System umożliwia monitorowanie i rejestrację  mierzonych wielkości w dużych obiektach (magazyny, hale fabryczne itp) bez konieczności instalacji okablowania strukturalnego.


Możliwości systemu XTec obejmują:

  • archiwizację zmierzonych wartości ze wszystkich czujników w bazie danych
  • konfigurację częstotliwości odczytu każdego czujnika
  • definiowanie zakresu dopuszczalnych wartości mierzonego parametru dla każdego czujnika
  • sygnalizację przekroczenia dopuszczalnego zakresu mierzonej wartości za pomocą sygnału dźwiękowego a opcjonalnie również  powiadamianie za pomocą modemu GSM
  • generowanie raportów wykonanych pomiarów w postaci wykresów i tabel
  • eksportowanie zmierzonych wartości z zadanego przedziału czasu do plików tekstowych (XML)
  • graficzną wizualizację monitorowanych obiektów z zaznaczeniem położenia poszczególnych czujników