Najczęściej zadawane pytania...


XDebata


komputer    

Pytanie:
Komunikacja w systemie XDebata jest bezprzewodowa. Czy nie wiąże się to zagrożeniem dla bezpieczeństwa i poufności informacji o przebiegu spotkania?

Odpowiedź:
Bezprzewodowa komunikacja w systemie XDebata w trybie głosowania jest zabezpieczona 128-bitowym kluczem szyfrującym zmienianym przy rozpoczęciu każdej sesji. Dodatkowo każde głosowanie jest autoryzowane jednorazowym kluczem bezpieczeństwa. Te rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo i poufność danych. Dodatkowo pakiety danych są uzupełniane sumą kontrolną, co zabezpiecza przed ewentualnymi przekłamaniami powstałymi w kanale radiowym. Wszelka komunikacja bezprzewodowa odbywa się z potwierdzaniem dostarczenia danych.


Pytanie: W folderze reklamowym na temat systemu XDebata znalazłam informację, że jest on przenośny. Moja firma zajmuje się organizowaniem konferencji w wynajmowanych obiektach. Co wchodzi w skład  mobilnego systemu i ile zajmuje on miejsca?

Odpowiedź: Minimalny zestaw składa się z przenośnego komputera, stacji bazowej,  terminali, oraz systemu audio (wzmacniacz + głośniki). Wszystko oprócz wzmacniacza i głośników zmieści się w walizce.  System można zainstalować w dowolnym miejscu w ciągu kilkunastu minut. Jedyny wymóg to istnienie sieci energetycznej ~230V.


Pytanie: Przepisy mojego urzędu nakładają obowiązek sporządzania sprawozdań z przebiegu spotkań. Czy w programie XDebata istnieje możliwość zrobienia wydruków dokumentujących wyniki głosowań?

Odpowiedź: Program XDebata umożliwia sporządzanie różnego rodzaju raportów z głosowań, wydruk wyniku głosowania to jedna z podstawowych funkcji. Można go zrobić tuż po zakończeniu głosowania lub w dowolnym późniejszym terminie.
Pytanie: Rada nadzorcza firmy, którą reprezentuję, składa się z zaledwie 10 osób. Jakie korzyści mogłoby przynieść zastosowanie systemu XDebata?

Odpowiedź: System XDebata pozwala zaplanować spotkanie i ułatwia panowanie nad jego przebiegiem. Nie ma ryzyka, że jakiś punkt programu zostanie przypadkowo pominięty. System pozwala zarządzać czasem udzielanym mówcom, dzięki czemu spotkania nie przedłużają się i nie jest możliwe by pojedyncza osoba zdominowała dyskusję, co zdarza się również w niewielkim gronie. Nie ma ryzyka manipulowania wynikami głosowań lub przypadkowej pomyłki. Spotkania są automatycznie archiwizowane, co pozwala w przyszłości odtworzyć ich przebieg.